O nás Akce Koncepce Aktuálně Dny radosti Zájmové činnosti pro předškoláky Fotogalerie

Koncepce a cíle

 

„DĚTI JSOU HOSTÉ, KTEŘÍ HLEDAJÍ SVOU CESTU.
CHOVEJME SE TAK, ABYCHOM BYLI DOBRÝM VZOREM
A PŘÍKLADEM.

PŘEDEJME JIM VŠE PRO ŽIVOT.
CO BUDE V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ZAČATO,
BUDE POZDĚJI POSTAVENO A DO KRÁSY VYVEDENO.“

J.A. Komenský


 

 

J.A.Komenský

Je nepochybné, že základy naší národní tradice, týkající se vedení dítěte předškolního věku, jsou zde – u Komenského. Vztah dítěte a dospělého je specifický.

Dospělý je chápán jako strážce cest dítěte, jenž ho vede za ruku. Netáhne jej, necloumá jím, jen jde o krok napřed. Pokud se budeme této linie držet, nemůžeme sejít z cesty ve smyslu přílišné svobody a podaří se nám rozvíjet předškolní děti tak, jak jim přísluší v harmonickém, vyrovnaném ovzduší národa, jemuž je výchova vlastní bohatou tradicí.
Školní vzdělávací program mateřské školy se jmenuje: „ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY“.
Tento program byl sestaven celým pedagogickým týmem MŠ.

Je vypracován na základě RVP PV, je zde zastoupeno všech pět oblastí, které se navzájem prolínají. Dále vychází ze zásad Komenského, z Informatoria školy mateřské. Z programů jako je program „Začít spolu“ či „Zdravá mateřská škola“ jsme si pro náš program vybrali to, co je pro nás vyhovující a to jsme přizpůsobili naší MŠ.
Uvědomujeme si důležitost doby předškolního věku. Předškolní vzdělávání je dnes vnímáno jako důležitý prvopočátek celoživotního vzdělávání a je také uznáván jako význam pro založení a rozvoj předpokladů a úspěšného začlenění jedince do společnosti. Mateřská škola dnes představuje v České republice počáteční stupeň organizovaného vzdělávání, po jehož ukončení pokračují děti v základní škole. Chceme našim dětem zajistit, aby prožívaly takové dětství, kde se budou zdravě rozvíjet, učit se efektivním způsobům, jak projevovat a uplatňovat svou osobnost, jak žít plnohodnotný „lidský“ život a jak svoje „lidství“ realizovat.
Je pro děti důležité učit se tomu za stejných okolností, ve kterých probíhá přirozený životní proces.
Posláním mateřské školy je umožnit dětem prožitkové učení a plynulý přechod do základní školy. Vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, ukázat, co všechno samo umí, zvládne a dokáže. Nepředkládá dětem jen hotové návody, ale umožní jim hledat samostatné cesty. Podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální vývoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině a úzké součinnosti s rodinou. Každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet a učit se jiným tempem.
Důležité je, aby se dítě cítilo spokojené a do mateřské školy chodilo rádo.

SAM_8581

 

© PCSAgency | WSDesign.cz | WSHosting.cz | NetCzech.cz - Katalog.NetCzech.cz | TeleSiP.cz | WSData.cz