O nás Akce Koncepce Aktuálně Dny radosti Zájmové činnosti pro předškoláky Fotogalerie

O nás

Adresa: Mateřská škola Chabařovice, Husovo náměstí 17, okres Ústí n/L, 403 17
Telefon: 475225417, mob.: 731495497, 736482495
E-mail: reditelka@mschabarovice.cz

Internet: www.mschabarovice.cz
IČO: 72743247                                                                                                       Datová schránka: xs5kpj6

Zřizovatel: Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, okres Ústí n/L, 403 17
 

 

 

 

SEZNAM ČÍSEL JEDNACÍCH DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 PRO ŠKOLNÍ ROK 2021- 2022

 

 

Číslo jednací- přijaté děti:                                                                                           

68/2021

74/2021

95/2021

87/2021

86/2021

77/2021

71/2021

96/2021

75/2021

91/2021

69/2021

70/2021

85/2021

93/2021

81/2021

99/2021

 

 

V případě, že bude otevřena přípravná třída v ZŠ Chabařovice, budu moci přijmout další děti za ty, které by odešly do přípravné třídy.

 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA V ZŠ BUDE OTEVŘENA.

Po obdržení veškeré potřebné dokumentace odcházejících dětí,

budu kontaktovat stejný počet rodičů nepřijatých dětí.

 Řed. MŠ

 

  

Vážení rodiče,

školka se od pondělí 10. 5. 2021

otevře pro všechny děti bez výjimky

dle běžného režimu,

bez nutnosti testování a nošení roušek.

Pro doprovázející osoby stále platí nutnost nasazení respirátoru

při pohybu v budově MŠ.

 

 

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN:

OD 12. 7. 2021

DO 13. 8. 2021

 

♥ 

 Vážení rodiče,

jestliže v  aktuálním týdnu dochází do MŠ méně než polovina dětí

pro které je předškolní vzdělávání povinné 

(předškoláci, kterým bylo do 31. 8. 2020 5 let a více),

 

zasíláme rodičům těchto dětí úkoly, které by s nimi měli splnit.

Jedná se o DISTANČNÍ VÝUKU a týká se dětí,

které neprobírají úkoly  v MŠ, ale jsou vzhledem k pandemii doma. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

OD ČTVRTKA 10. 9. 2020 MUSÍ MÍT OSOBA,

KTERÁ DOPROVÁZÍ DÍTĚ PŘI VSTUPU

A PŘI POHYBU PO MŠ

NASAZENU ROUŠKU, ČI JINAK ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY. 

 

  PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY CHABAŘOVICE

OD 1. 9. 2020

 1. Doprovázející osoba by měla každé ráno při pohybu po MŠ používat návleky na obuv, které jsou k dispozici u vchodu do MŠ. 
 2. Doprovázející osoba i děti použijí u vchodu dezinfekci.
 3. Ráno při vstupu do budovy zhodnotíme zdravotní stav dítěte. 
 4. V případě příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým  příznakům Covid-19 nebude dítě přijato.
 5. Dítě musí ráno do školky přivádět osoba způsobilá, v případě příznaků nemoci dítě odvést domů a postarat se o něj.
 6. Doporučujeme, aby se doprovázející osoby (s ohledem na ostatní), pohybovaly v prostorách školky s rouškou na obličeji.
 7. Rodičům bude umožněn vstup až ke vstupním dveřím do tříd jejich dětí, kde předají své dítě p. učitelce.
 8. Žádáme rodiče, aby se v prostorách MŠ zdržovali co nejkratší dobu.
 9. Podle doporučení MŠMT budeme s dětmi co nejvíce venku, proto žádáme rodiče o dostatek oblečení a náhradního oblečení.

V případě zhoršení epidemiologické situace mohou být tyto podmínky přizpůsobeny vzniklé situaci, proto pravidelně sledujte stránky MŠ www.mschabarovice.cz.

Co děti potřebují do MŠ:

1, Batůžek, ve kterém budou mít půllitrovou plastovou lahev.

2, Pro případ potřeby mít na značce dítěte dva kusy zvlášť zabalených (vyprané nebo vyvařené a vyžehlené kusy ochranných prostředků na zakrytí dýchacích cest dítěte – roušky, nákrčníky, šátky), jejich použití by bylo uplatněno pouze při výskytu nemoci.

VŠE OZNAČENÉ, ABY NEDOŠLO K ZÁMĚNĚ!

 

 

V prostorách mateřské školy

 • děti si nebudou nosit z domova žádné hračky ani nic jiného (bonbóny, jiné sladkosti atd.)
 • v umývárně používáme antibakteriální mýdlo v dávkovači a papírové nebo látkové ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku.
 • úklid a dezinfekce toalet a v umývárně probíhá minimálně jednou denně.
 • rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 • škola má dostatečné množství dezinfekce.
 • časté větrání je zásadním preventivním faktorem, odpadkové koše jsou vynášeny denně.
 • zaměstnanci MŠ jsou informováni a poučeni o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekci povrchů a předmětů.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte
 • ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu
 • děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku
  s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

 • školní stravování – v běžné podobě
 • před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce, použijeme dezinfekci na ruce
 • při přípravě jídel a při vydávání dodržujeme zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

 

 

 

 

Charakteristika školy:
Mateřská škola je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací. Nachází se v budově bývalé německé školy, spolu se Základní školou Chabařovice a Základní uměleckou školou Chabařovice. 
Její provoz byl zahájen v roce 1945.
Jsme trojtřídní mateřská škola, počet zapsaných dětí je 75, což je hygienická norma. Celkový počet ve třídách je v souladu s povolenou výjimkou.
Výchovně – vzdělávací činnosti jsou provozovány ve dvou heterogenních třídách, věk 2 – 5 let, ve třetí třídě jsou děti s odkladem školní docházky a děti nejstarší – věk 5 – 7 let.

                            

Personál mateřské školy

Výchovně – vzdělávací proces zajišťuje 10 pedagogických pracovnic včetně ředitelky.

(7 učitelek a 3 asistentky pedagoga)

 

Třída BERUŠKY:

beruska2

Učitelky:

Daniela Šímová

Pavlína Koutová

Bc. Jana Jandorová, DiS. (MD)

   Třída SLUNÍČKA:    

slunicko

Ředitelka MŠ:

Dagmar Vadkertiová

 Učitelky:

Bc. Simona Brázdová Christianová

Eliška Richterová (zástup za DPN)

Jitka Štolfová

Třída KYTIČKY:

kytka200

 Učitelky:

Kristýna Veselá

Bc. Jaroslava Malinovská

Asistentky pedagoga:

Eva Skibová

Pavla Tlačbabová

Krista Veselá

Vedoucí školní jídelny:
Dana Mikešová

Kancelář jídelny najdete v MŠ Chabařovice.
email: sjmschabarovice@seznam.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

RNDr. Marek Komárek

marek.komarek@sms-sluzby.cz

tel.: 725 983 171


Prostory mateřské školy jsou rozlehlé, umožňují dětem dostatečné pohybové vyžití.

 BERUŠKY:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Třída

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Herna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuchyňka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hudební koutek  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Umývárna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   

 Lehárna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Šatna

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Grafomotorický koutek

 

 

SLUNÍČKA:

 

6

Třída

5

 Herna

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Šatna

 

 

KYTIČKY:

Třída

7

Kuchyňka

 

© PCSAgency | WSDesign.cz | WSHosting.cz | NetCzech.cz - Katalog.NetCzech.cz | TeleSiP.cz | WSData.cz