O nás Akce Koncepce Aktuálně Dny radosti Zájmové činnosti pro předškoláky Fotogalerie

O nás

Adresa: Mateřská škola Chabařovice, Husovo náměstí 17, okres Ústí n/L, 403 17
Telefon: 475 225 417, mob.: 731 495 497, 736 482 495
E-mail: reditelka@mschabarovice.cz

Internet: www.mschabarovice.cz
IČO: 72743247                                                                                                       Datová schránka: xs5kpj6
Zřizovatel: Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, okres Ústí n/L, 403 17
 

 

 

 

 

 

  

Vážení rodiče,

školka se od pondělí 10. 5. 2021

otevře pro všechny děti bez výjimky

dle běžného režimu

bez nutnosti testování a nošení roušek.

 

 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! 

Od 3. 5. 2021 se preventivní antigenní test ve školách,

kde doposud testování probíhalo s frekvencí dvakrát týdně,

nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím,

že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte

ve škole v daném týdnu (v pondělí).

Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy.

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování

se provede v den jeho příchodu.

 

 

 

  INFORMACE K OTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

OD 12. 4. 2021

       Vážení rodiče,

dnes jsme obdrželi do datové schránky školy informace týkající se organizace otevření MŠ od pondělí 12. 4. 2021.
Víme, že situace je pro nás všechny velmi složitá a respektování všech nařízených opatření není jednoduché.
Zároveň vás prosíme o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. 4. 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a 1. fázi rozvolnění, která umožňuje
osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021 v mateřských školách ve skupinách max. 15 dětí:
 •       dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání 
 •     dětem ve věku 2- 5 let, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese: (Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.)
                          – zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
                          – pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školní družině, školním klubu,
                            v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo ochranné výchovy
                          – zaměstnanci bezpečnostních sborů
                          – zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
                          – zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociál. službách, podle zákona
                            č. 108/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
                          – zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
                          – zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
                          – zaměstnanci Finanční správy České republiky

                

 

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

1, Nemá příznaky onemocnění Covid19 ( zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže – nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztráta chuti, čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma – ucpaný nos, bolest hlavy).
 
 
2, Dítě podstoupilo v MŠ ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivní antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS – CoV-2 (dále jen preventivní antigenní test), který mu provedl zákonný zástupce nebo jiná jím pověřená osoba. Preventivní antigenní testy poskytuje škola.
Dítě se prokáže negativním výsledkem tohoto vyšetření v MŠ – zákonní zástupci poté vyčkají výsledku testu – 15 minut.
Rodičům bude umožněn vstup pouze do šaten jejich dětí, popřípadě na chodbu v přízemí.    
 

3, Děti v MŠ nemusí nosit roušku.

 

 TESTOVÁNÍ
 
Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat děti, 2x týdně AG testy.
K testování budou použity neinvazivní Ag testy, které škola obdrží.
Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT – PCR testu (ne starší než 48 hod.) a které
nemají příznaky onemocnění Covid-19.
Testovat se také nemusí děti, které onemocnění Covid-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT – PCR
testu s pozitivním výsledkem.
Tuto skutečnost je ale nutné prokázat potvrzením od lékaře lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné
či elektronické podobě.      
 
Přehled postupů k testování dětí:
Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách.
 testovani.edu.cz
Odkaz na video k testování.  https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

Není možné použít vlastní test, případně testovat dítě doma.
Pokud se rozhodnete za těchto podmínek nechat si dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání doma, budeme vaše rozhodnutí akceptovat, docházka na základě omluvenky dítěte bude omluvena.
Víme a chápeme, že situace není pro vás a vaše děti jednoduchá. Budeme se snažit ze všech sil zvládnout vše tak, abychom zminimalizovali případné nepříjemnosti týkající se těchto požadavků.
                                                                                                                               Dagmar Vadkertiová         
  

 

 VÁŽENÍ RODIČE,

VLÁDA ČR ROZHODLA, ŽE OD 1. 3. 2021 DO 11. 4. 2021 BYLA UZAVŘENA NAŠE MŠ.

OD 12. 4. 2021 DO ODVOLÁNÍ JE OTEVŘENA V OMEZENÉM PROVOZU, viz. výše.

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

 

 

https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN:

OD 12. 7. 2021

DO 13. 8. 2021

 

♥ 

 Vážení rodiče,

jestliže v  aktuálním týdnu dochází do MŠ méně než polovina dětí

pro které je předškolní vzdělávání povinné 

(předškoláci, kterým bylo do 31. 8. 2020 5 let a více),

 

zasíláme rodičům těchto dětí úkoly, které by s nimi měli splnit.

Jedná se o DISTANČNÍ VÝUKU a týká se dětí,

které neprobírají úkoly  v MŠ, ale jsou vzhledem k pandemii doma. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

OD ČTVRTKA 10. 9. 2020 MUSÍ MÍT OSOBA,

KTERÁ DOPROVÁZÍ DÍTĚ PŘI VSTUPU

A PŘI POHYBU PO MŠ

NASAZENU ROUŠKU, ČI JINAK ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY. 

 

  PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY CHABAŘOVICE

OD 1. 9. 2020

 1. Doprovázející osoba by měla každé ráno při pohybu po MŠ používat návleky na obuv, které jsou k dispozici u vchodu do MŠ. 
 2. Doprovázející osoba i děti použijí u vchodu dezinfekci.
 3. Ráno při vstupu do budovy zhodnotíme zdravotní stav dítěte. 
 4. V případě příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým  příznakům Covid-19 nebude dítě přijato.
 5. Dítě musí ráno do školky přivádět osoba způsobilá, v případě příznaků nemoci dítě odvést domů a postarat se o něj.
 6. Doporučujeme, aby se doprovázející osoby (s ohledem na ostatní), pohybovaly v prostorách školky s rouškou na obličeji.
 7. Rodičům bude umožněn vstup až ke vstupním dveřím do tříd jejich dětí, kde předají své dítě p. učitelce.
 8. Žádáme rodiče, aby se v prostorách MŠ zdržovali co nejkratší dobu.
 9. Podle doporučení MŠMT budeme s dětmi co nejvíce venku, proto žádáme rodiče o dostatek oblečení a náhradního oblečení.

V případě zhoršení epidemiologické situace mohou být tyto podmínky přizpůsobeny vzniklé situaci, proto pravidelně sledujte stránky MŠ www.mschabarovice.cz.

Co děti potřebují do MŠ:

1, Batůžek, ve kterém budou mít půllitrovou plastovou lahev.

2, Pro případ potřeby mít na značce dítěte dva kusy zvlášť zabalených (vyprané nebo vyvařené a vyžehlené kusy ochranných prostředků na zakrytí dýchacích cest dítěte – roušky, nákrčníky, šátky), jejich použití by bylo uplatněno pouze při výskytu nemoci.

VŠE OZNAČENÉ, ABY NEDOŠLO K ZÁMĚNĚ!

 

 

V prostorách mateřské školy

 • děti si nebudou nosit z domova žádné hračky ani nic jiného (bonbóny, jiné sladkosti atd.)
 • v umývárně používáme antibakteriální mýdlo v dávkovači a papírové nebo látkové ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku.
 • úklid a dezinfekce toalet a v umývárně probíhá minimálně jednou denně.
 • rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 • škola má dostatečné množství dezinfekce.
 • časté větrání je zásadním preventivním faktorem, odpadkové koše jsou vynášeny denně.
 • zaměstnanci MŠ jsou informováni a poučeni o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekci povrchů a předmětů.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte
 • ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu
 • děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku
  s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

 • školní stravování – v běžné podobě
 • před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce, použijeme dezinfekci na ruce
 • při přípravě jídel a při vydávání dodržujeme zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

 

 

 

 

Charakteristika školy:
Mateřská škola je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací. Nachází se v budově bývalé německé školy, spolu se Základní školou Chabařovice a Základní uměleckou školou Chabařovice. 
Její provoz byl zahájen v roce 1945.
Jsme trojtřídní mateřská škola, počet zapsaných dětí je 75, což je hygienická norma. Celkový počet ve třídách je v souladu s povolenou výjimkou.
Výchovně – vzdělávací činnosti jsou provozovány ve dvou heterogenních třídách, věk 2 – 5 let, ve třetí třídě jsou děti s odkladem školní docházky a děti nejstarší – věk 5 – 7 let.

                            

Personál mateřské školy

Výchovně – vzdělávací proces zajišťuje 10 pedagogických pracovnic včetně ředitelky.

(7 učitelek a 3 asistentky pedagoga)

 

Třída BERUŠKY:

beruska2

Učitelky:

Daniela Šímová

Pavlína Koutová

Bc. Jana Jandorová, DiS. (MD)

   Třída SLUNÍČKA:    

slunicko

Ředitelka MŠ:

Dagmar Vadkertiová

 Učitelky:

Bc. Simona Brázdová Christianová

Eliška Richterová

Jitka Štolfová

Třída KYTIČKY:

kytka200

 Učitelky:

Kristýna Veselá

Bc. Jaroslava Malinovská

Asistentky pedagoga:

Eva Skibová

Pavla Tlačbabová

Krista Veselá

Vedoucí školní jídelny:
Dana Mikešová

Kancelář jídelny najdete v MŠ Chabařovice.
email: sjmschabarovice@seznam.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

RNDr. Marek Komárek

marek.komarek@sms-sluzby.cz

tel.: 725 983 171


Prostory mateřské školy jsou rozlehlé, umožňují dětem dostatečné pohybové vyžití.

 BERUŠKY:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Třída

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Herna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuchyňka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hudební koutek  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Umývárna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   

 Lehárna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Šatna

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Grafomotorický koutek

 

 

SLUNÍČKA:

 

6

Třída

5

 Herna

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Šatna

 

 

KYTIČKY:

Třída

7

Kuchyňka

 

© PCSAgency | WSDesign.cz | WSHosting.cz | NetCzech.cz - Katalog.NetCzech.cz | TeleSiP.cz | WSData.cz