O nás Akce Koncepce Aktuálně Dny radosti Zájmové činnosti pro předškoláky Fotogalerie

Akce

ČERVEN 2024 

 

V úterý 4. 6. 2024 zhlédnou v KD Zátiší všechny děti z celé MŠ 

pohádku „Co se nese v lese“ , začínáme v 15.30 hodin

( Konec cca v 16.15 hodin. Děti, které po prázdninách nejdou do ZŠ

si po představení vyzvedněte v KD Zátiší. )

Od 16.15 hodin bude následovat „Rozloučení s předškoláky“,

kterého se zúčastní pouze ty děti,

které po prázdninách odchází do ZŠ. 

Srdečně zveme i jejich rodinné příslušníky. 

 

Ve středu 5. 6. 2024 jdou na Den dětí a vystupovat

nejstarší děti do Charity.

 

Ve čtvrtek 6. 6. 2024 vystupovat nejstarší děti do DPS.

 

V pondělí 10. 6. 2024 půjdou ráno děti ze tříd Sluníček a Berušek

na „Den otevřených dveří“ do ZUŠ Chabařovice.

 

Ve čtvrtek 13. 6. 2024 pojede skupina max. 15 nejstarších dětí

do DDM v ÚL na program v rámci projektu „Ponorka“

 

Ve  středu 19. 6. 2024 uvidí děti nevšední domácí zvířátka.

Program začíná už v 8 hodin,

nezapomeňte děti přivést do MŠ včas. 

Vybíráme 90,- Kč za dítě.

  

 

KVĚTEN 2024 

 

Zápis do MŠ proběhne ve dnech 6. 5. 2024 od 8.30 do 11.30 hodin

a dne 7. 5. 2024 od 12.30 do 16.30 hodin. 

  

 Ve středu 15. 5. 2024 přijede do MŠ divadlo „VeTři“ 

s pohádkou „Jeníček a Mařenka“ .

Vybíráme 100,- Kč za dítě. 

  

Ve středu 22. 5. 2024 půjdou nejstarší děti vystupovat

k seniorům do „Charity“. 

  

V úterý 28. 5. 2024 pojedou děti na výlet do Duchcova 

Na nádvoří zámku děti zhlédnou

hranou pohádku “ Princ Bajaja“ 

( i s živým koněm) 

a seznámí se se starodávnými předměty a řemesly

Děti ráno přiveďte do 8.00 hodin

Děti si vyzvedněte po návratu z výletu, nejdříve ve 14.15 hodin. 

Cena programu činí 160,- Kč.

Možnost přikoupení přívěsku s rolničkou za 20,- Kč.  

Autobus hradí tak, jako každý rok MŠ.

 

Ve čtvrtek 30. 5. 2024 proběhne v MŠ oslava Dne dětí

Plánujeme další akci ve spolupráci se ZŠ Chabařovice.  

 

DUBEN 2024

 

V MŠ můžete zakoupit svému dítěti

svítící náramek za 50,- Kč od „Fondu Sidus“,

který pomáhá nemocným dětem.

Náramky budou k dispozici týden po Velikonocích.  

 

Ve středu 10. 4. 2024 proběhne v MŠ program

s názvem „Ekologický slabikář“.

Vybíráme 90,- Kč za dítě. 

 

V úterý 16. 4. 2024 se budou děti fotit – jarní tématika.

Začínáme v 8 hodin.

Pokud budete chtít vyfotit své dítě se sourozencem,

který nenavštěvuje MŠ,

sdělte tuto skutečnost p. uč. na své třídě.

Sourozenci se budou fotit první. 

POZOR ZMĚNA!

FOTIT SE BUDE 10. 4. 2024,

ČAS ZŮSTÁVÁ. 

 

Ve čtvrtek 18. 4. 2024 děti zhlédnou

pohádku divadla „Na klice“

s názvem „O Jedlíčkovi“.

Vybíráme 90,- Kč za dítě. 

 

V úterý 23. 4. 2024 od 15.00 hodin se nám podařilo zajistit,

pro děti a jejich rodiče, program zaměřený na logopedii –

s názvem „Logohrátky Slávka Boury“

(pan Boura je znám i z televizní obrazovky).

 

Programu se mohou zúčastnit i rodiče dětí, proto je pořádán odpoledne. 

Program je pro vás zdarma, hradí jej MŠ.

Ve čtvrtek 25. 4. 2024 proběhne v MŠ

akce s názvem „Čarodějnický rej“ .

Přiveďte v tento den děti do tříd již v maskách. 

 

 

BŘEZEN 2024

 

Od 4. 3. do 8. 3. 2024 probíhají v okrese Ústí nad Labem

jarní prázdniny

Ve čtvrtek 14. 3. 2024 se od 15.30 hodin konají třídní schůzky.

Přijdou i zástupci ZŠ Chabařovice

V úterý 26. 3. 2024 zavítá do MŠ divadlo s pohádkou „Hejkal Hugo“.

Vybíráme 95,- Kč za dítě. 

Ve čtvrtek 28. 3. 2024 půjdou nejstarší děti do „Charity“ 

na „Velikonoční tvoření“ se seniory,

které bude spojené i s vystoupením dětí. 

 

ÚNOR 2024

 

Ve středu 7. 2. 2024 přijede do MŠ firma Prima vizus

Jedná se o měření zraku dětí

Zájemci se mohou informovat u p. uč. na třídě jejich dětí. 

Cena 200,- Kč za dítě

 

Ve čtvrtek 29. 2. 2024 proběhne v MŠ „Masopustní karneval“

Děti přiveďte do tříd již v maskách. 

 

LEDEN 2024

V úterý 9. 1. 2024 navštíví naší MŠ Kouzelník Waldini

se svým programem.

Vybíráme 85,- Kč za dítě. 

Od 10. 1. 2024 začneme s dětmi každý týden chodit cvičit

do Sportovní haly v Chabařovicích.

Nezapomeňte dát dětem v určený den batůžek s pitím v plastové lahvi,

dále vhodné oblečení a obuv na cvičení

Rozpis, kdy budou děti dopoledne chodit do haly:

ÚTERÝ- třída KYTIČEK

STŘEDA- třída SLUNÍČEK

ČTVRTEK- třída BERUŠEK 

( V případě příznivého počasí- v zimě sníh, na jaře slunné počasí-

přesunou p. učitelky aktivity mimo halu do přírody.)  

Ve středu 17. 1. 2024 bude v naší MŠ uskutečněno

představení s vycvičeným psem Maxmiliánem

Vybíráme 50,- Kč za dítě. 

Ve čtvrtek 25. 1. 2024 zavítá do MŠ divadlo

s programem nazvaným „Pohádky pana Pohádky“

Vybíráme 90,- Kč za dítě. 

 

 

PROSINEC

V pondělí 4. 12. 2023 dopoledne přijde do MŠ Mikuláš, čerti a anděl.

Ti rodiče, kteří nechtějí, aby se jejich dítko setkalo s čerty,

ať to nahlásí p. uč. na třídách.

Vánoční tvoření pro děti a jejich rodiče proběhne následovně: 

Třída nejmenších dětí-  „KYTIČKY“ –  v úterý 5. 12. 2023

Třída starších dětí –  „SLUNÍČKA“ve středu 6. 12. 2023

Třída nejstarších dětí – „BERUŠKY“ve čtvrtek 7. 12. 2023

Začátek je vždy v 15.15 hodin v 1. patře. 

Vybíráme částku 100,- Kč na dítě,

z této částky bude hrazena:

Mikulášská nadílka, tvoření + dárek pod stromečkem.

V úterý 12. 12. 2023 půjdou děti ze třídy Berušek předvést

program s vánoční tématikou seniorům do DPS Chabařovice

a v pátek 15. 12. 2023 budou tvořit se seniory v „Charitě“.

V úterý 19. 12. 2023 přejdou do ZUŠ,

kde je pro ně připraven Vánoční koncert.

LISTOPAD

Ve středu 1. 11. 2023 proběhne v MŠ „Strašidelná párty“.

V tento den přiveďte své děti do tříd již převlečené, případně nalíčené. 

V průběhu celého měsíce listopadu můžete do MŠ nosit nasbírané

kaštany, žaludy, bukvice, které použijeme s dětmi na tvoření.

Především ale většinu z nich předáme myslivcům pro zvířátka na zimu.

Předem děkujeme za spolupráci. 🙂  

V měsíci listopadu uspořádáme pro děti akci s názvem

„Hledání pokladu skřítka Podzimníčka“ .

Přesné datum sdělíme dodatečně- záleží na počasí. 

Nejstarší děti ze třídy Berušek vystoupí na akcích pořádaných městem.

Jedná se „Vítání občánků“ a „Rozsvěcení vánočního stromu“.

Rodiče těchto dětí budou včas o podrobnostech informováni p. uč.

ze třídy jejich dětí. 

 

ŘÍJEN

V úterý 3. 10. 2023 proběhne v MŠ (na zahradě) 

varietní vystoupení „Bavíme se s Cecilkou“.

Vybíráme 90,– Kč za dítě.

Ve středu 4. 10. 2023 navštíví MŠ p. Urbánek

s hudebně zábavným programen s názvem „Ententýky“

Vybíráme 90,- Kč za dítě. 

 

V pondělí 9. 10. 2023 pojede 30 nejstarších dětí

do Ústí nad Labem na představení p. Honzy Krejčíka

„Kdo si hraje, nezlobí“.

Vybíráme 80,- Kč za dítě.

Přiveďte děti v tento den do MŠ do 7.15 hodin.

Dne 24. 10. 2023 půjdou děti do KD Zátiší,

kde zahraje pohádku o ekologii s názvem

„O Balince, dobrém štěněti“

Karlovarské hudební divadlo.

Představení je zcela zdarma! 

Přijďte si pro své děti v tento den po obědě až ve 12.15 hodin

Třídní schůzka pro rodiče dětí se koná

v úterý 24. 10. 2023 v 15.15 hodin, 

začátek proběhne ve třídě Berušek v 1. patře,

posléze se přesunete do tříd svých dětí. 

Prosíme, dostavte se bez dětí. Děkujeme. 

 

ZÁŘÍ

 V pátek 8. 9. 2023 pojede 20 nejstarších dětí

týká se dětí ze tříd Berušek a Sluníčekdo Ústí nad Labem 

na ekologickou pohádku s tvořivými dílnami

s názvem Vivat kompostela.

Přiveďte děti v tento den do MŠ do 7.15 hodin.

Vybíráme 60,- Kč za dítě

V pondělí 18. 9. 2023 proběhne (na zahradě)

představení p. Jareše s názvem „Dravci v letu“.

Vybíráme 60,- Kč za dítě.

Máte možnost přikoupit vašim dětem dřevěný přívěsek dravce

za cenu 50,- Kč za kus.

Ve čtvrtek 21. 9. 2023 navštíví naší MŠ

Divadlo Krabice Teplice s pohádkou

s názvem „Jeden rybník a dva vodníci“

Vybíráme 85,- Kč za dítě. 

POZOR! TŘÍDNÍ SCHŮZKA PŘESUNUTA NA MĚSÍC ŘÍJEN!

O přesném termínu Vás budeme včas informovat. 

Děkujeme za pochopení. 

Třídní schůzka pro rodiče dětí se koná

ve čtvrtek 21. 9. 2023 v 15.15 hodin, 

začátek proběhne ve třídě Berušek v 1. patře,

posléze se přesunete do tříd svých dětí. 

Prosíme, dostavte se bez dětí. Děkujeme. 

Ve středu 27. 9. 2023 proběhne v MŠ

focení dětí s vánoční tématikou,

které začíná v 8 hodin ve třídě Kytiček v přízemí.  

 

 

© PCSAgency | WSDesign.cz | WSHosting.cz | NetCzech.cz - Katalog.NetCzech.cz | TeleSiP.cz | WSData.cz